CISG

1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle ‘Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’ (CISG) Türk iç hukukunun parçası haline gelmiştir. Antlaşmaya taraf olan 83 ülkenin “ortak” satım hukukunu oluşturan bu kurallar Türk Borçlar Kanunu’nun yanı sıra iç hukukumuzda da yerini almıştr. Bu site CISG’nin tanıtımına hizmet etmektedir.

Haberler

04
MAY
2017

Martin Domke Award 2017

Bu yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi 24. Willem C. Vis Farazi Tahkim Yarışması’nda Betsy Telim, Ecesu Pınarcı, Elvan Yolcu, Emel Dilara Topanoğlu, Ezgi Kuyumcu, İhsan Bahadır Çeliktaş ve Uğur Çağlar Şenol’dan oluşan takım tarafından temsil edilmektedir.

Bilgi takımı üyelerinden Elvan Yolcu, öğrencilerin bireysel savunma ve hitabet yeteneklerinin değerlendirilmesi üzerine verilen “Martin Domke” En İyi Konuşmacı ödülü dalında, en başarılı yüzde onluk dilime girerek mansiyon ödülü kazandı. Bilgi takımını başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

 

04
NIS
2016

Martin Domke Award 2016

Bu yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi 23. Willem C. Vis Farazi Tahkim Yarışması’nda Can Baf, Deniz Kepenek, İrem Kürkçü, Ege Serra Onal, Fatma Dilşad Sağlam, Cansu Soysal ve Sinan Berk Tüzüner’den oluşan takım tarafından temsil edilmektedir.

Bilgi takımı üyelerinden İrem Kürkçü, öğrencilerin bireysel savunma ve hitabet yeteneklerinin değerlendirilmesi üzerine verilen “Martin Domke” En İyi Konuşmacı ödülü dalında, en başarılı yüzde onluk dilime girerek mansiyon ödülü kazandı. Bilgi takımını başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

_HUS4218

 _HUS4163

01
MAR
2015

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi yayınlandı

Ingeborg Schwenzer ve Pınar Çağlayan Aksoy’un editörlüğünü yaptığı Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi yayınlandı.

01
OCA
2014

“Current Issues in the CISG and Arbitration” kitabı yayınlandı

Ingeborg Schwenzer, Yeşim M. Atamer ve Petra Butler’ın editörlüğünü yaptığı “Current Issues in the CISG and Arbitration” kitabı yayınlandı.  Bu kitap 2012 yılında Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hakkında gerçekleştirilmiş olan iki konferansta yapılmış olan sunumların hakem denetiminden geçmiş bir derlemesidir. İlk konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, ikinci konferans ise Yeni Zelanda’nın Hakem ve Arabulucuları Enstitüsü (‘AMINZ’) toplantısı vesilesiyle Wellington, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilmiştir. Her iki konferansın da hedefi bir yandan CISG’ın diğer yandan da milletlerarası anlaşmazlık çözüm yollarının öneminin daha iyi kavranmasını sağlamaktı. Nitekim ortaya çıkan kitap da CISG’a yabancı olan okurun hem bu konuda hem de CISG’ın tahkimle ilişkisini daha iyi anlamasını sağlayacaktır. CISG’a aşina olmayan okurlar CISG’ın uygulama alanı, CISG kapsamında boşlukların doldurulması veya malın teslimine bağlı sorunlar gibi temel noktalarda fikir edinebilecektir. Konuya daha aşina olan okuyucu ise, CISG’ın müzmin tartışmalı konularından olan CISG uyarınca faiz, zararın hesaplanması ve aynen ifa gibi konularda ortaya atılmış yeni fikirlerden faydalanabilecektir. Kitabın içeriği için lütfen tıklayınız.

01
OCA
2012

CISG kitabının ikinci baskısı çıktı

Milletlerarası Satım Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı (CISG) kitabının ikinci baskısı çıktı. İçindekiler için tıklayınız.

Etkinlikler

26
OCA
2018

Sekizinci İstanbul Bilgi Premoot

Willem C. Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması uluslararası ticaret hukuku eğitimini ve uluslararası ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümünü teşvik etmek amacıyla bu sene 26. kez Viyana’da gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dünyanın her yerinden üç yüzü aşkın hukuk fakültesinin katıldığı ve alanının en kapsamlı ve prestijli farazi dava yarışmalarından biri olan Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması öncesinde, çeşitli hukuk fakülteleri ve hukuk büroları tarafından öğrencilerin yarışmaya en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla ulusal ve uluslararası ön çalışmalar (“pre-moot”) organize edilmektedir. BİLGİ Hukuk Fakültesi Türkiye’den katılan takımlar arasında düzenlenen ulusal Pre-Moot’u 2012 yılından beri düzenlemektedir. Bu yıl, sekizinci kez İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC) destekleriyle BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde, on üniversitenin (Altınbaş, Ankara, Bahçeşehir, Bilkent, Galatasaray, İstanbul Bilgi, İstanbul Sabahattin Zaim, Kadir Has, Marmara ve MEF Üniversitesi) katılımıyla 16-17 Mart 2019 tarihlerinde bir Pre-Moot organize edilmektedir. Organizasyona akademisyen ve uygulamacılardan oluşan hakemler destek vermektedir.

07
MAR
2017

Altıncı İstanbul Bilgi Premoot

Willem C. Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması uluslararası ticaret hukuku eğitimini ve uluslararası ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümünü teşvik etmek amacıyla bu sene 24. kez Viyana’da gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dünyanın her yerinden yaklaşık üç yüz hukuk fakültesinin katıldığı ve alanının en kapsamlı ve prestijli farazi dava yarışmalarından biri olan Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması öncesinde, çeşitli hukuk fakülteleri ve hukuk büroları tarafından öğrencilerin yarışmaya en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla ulusal ve uluslararası ön çalışmalar (“pre-moot”) organize edilmektedir.BİLGİ Hukuk Fakültesi Türkiye’den katılan takımlar arasında düzenlenen ulusal Pre-Moot’u 2012 yılından beri düzenlemektedir. Bu yıl, altıncı kez BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde, dokuz üniversitenin (Ankara, Bilkent, Galatasaray, İstanbul, İstanbul Bilgi, İstanbul Şehir, Kadir Has, Marmara ve MEF Üniversitesi) katılımı ile 18-19 Mart 2017 tarihlerinde bir Pre-Moot organize edilmektedir. Organizasyona akademisyen ve uygulamacılardan oluşan hakemler destek vermektedir. 

09
ŞUB
2016

Beşinci İstanbul Bilgi Pre-Moot

Willem C. Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması uluslararası ticaret hukuku eğitimini ve uluslararası ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümünü teşvik etmek amacıyla bu sene 23. kez Viyana’da gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dünyanın her yerinden yaklaşık üç yüz hukuk fakültesinin katıldığı ve alanının en kapsamlı ve prestijli farazi dava yarışmalarından biri olan Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması öncesinde, çeşitli hukuk fakülteleri ve hukuk büroları tarafından öğrencilerin yarışmaya en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla ulusal ve uluslararası ön çalışmalar (“pre-moot”) organize edilmektedir.BİLGİ Hukuk Fakültesi Türkiye’den katılan takımlar arasında düzenlenen ulusal Pre-Moot’u 2012 yılından beri düzenlemektedir. Bu yıl, beşinci kez BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde, on üniversitenin (Ankara, Dokuz Eylül, Galatasaray, İstanbul, İstanbul Bilgi, İstanbul Şehir, Kadir Has, Koç, Marmara ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) katılımı ile 5-6 Mart 2016 tarihlerinde bir Pre-Moot organize edilmektedir. Organizasyona akademisyen ve uygulamacılardan oluşan hakemler destek vermektedir