Blog Post

01
OCA
2014

“Current Issues in the CISG and Arbitration” kitabı yayınlandı

Ingeborg Schwenzer, Yeşim M. Atamer ve Petra Butler’ın editörlüğünü yaptığı “Current Issues in the CISG and Arbitration” kitabı yayınlandı.  Bu kitap 2012 yılında Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hakkında gerçekleştirilmiş olan iki konferansta yapılmış olan sunumların hakem denetiminden geçmiş bir derlemesidir. İlk konferans İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, ikinci konferans ise Yeni Zelanda’nın Hakem ve Arabulucuları Enstitüsü (‘AMINZ’) toplantısı vesilesiyle Wellington, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilmiştir. Her iki konferansın da hedefi bir yandan CISG’ın diğer yandan da milletlerarası anlaşmazlık çözüm yollarının öneminin daha iyi kavranmasını sağlamaktı. Nitekim ortaya çıkan kitap da CISG’a yabancı olan okurun hem bu konuda hem de CISG’ın tahkimle ilişkisini daha iyi anlamasını sağlayacaktır. CISG’a aşina olmayan okurlar CISG’ın uygulama alanı, CISG kapsamında boşlukların doldurulması veya malın teslimine bağlı sorunlar gibi temel noktalarda fikir edinebilecektir. Konuya daha aşina olan okuyucu ise, CISG’ın müzmin tartışmalı konularından olan CISG uyarınca faiz, zararın hesaplanması ve aynen ifa gibi konularda ortaya atılmış yeni fikirlerden faydalanabilecektir. Kitabın içeriği için lütfen tıklayınız.

comment : Off
About the Author