Law 323 – Milletlerarası Satım Hukuku

Bu dersin amacı, 1988 yılında yürürlüğe giren ve bugün yetmişten fazla ülkenin taraf olduğu Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) esas alınarak sınır aşan satım sözleşmelerinin tabi olduğu kuralların Türk satım hukuku ile karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu bağlamda, bir satım sözleşmesine ne zaman CISG kurallarının uygulanacağı, CISG kuralları ile ulusal satım hukuku kuralları arasındaki hiyerarşi, CISG uyarınca satım sözleşmesinin kurulması, satıcı ve alıcının yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerini ihlal etmelerine bağlanan yaptırımlar ve sorumluluk rejimi ele alınacaktır. Hem Kara Avrupa’sı hem de Anglo-Amerikan hukuk sisteminin etkilerini taşıyan CISG’ın incelenmesi sürecinde, aynı zamanda bu iki hukuk sisteminin sözleşme hukukuna ilişkin temel ilkeleri de mukayeseli olarak öğrencilere aktarılacaktır. Derste başarılı olan öğrencilerden oluşturulacak bir grup Üniversite’yi temsilen “The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot” yarışmasına katılacaktır.