Law 324 – Avrupa Hukukunda ve Milletlerarası Özel Hukukta Uyumlaştırma: Güncel Gelişmeler

Bu derste, gerek Avrupa Birliği’nde gerekse milletlerarası platformda yürütülen özel hukukun uyumlaştırılması faaliyetleri incelenecek ve tartışılacaktır. Her yıl, sözleşme hukuku, tüketici hukuku, şirketler hukuku veya banka hukuku gibi özel hukukun güncel ve dinamik alanlarından biri seçilecek ve dünya üniversitelerinden davet edilecek uzman konuk öğretim üyelerinin katılımıyla ele alınacaktır.