Law 418 – Uluslararası Ticaret Hukuku

Bu dersin amacı, uluslararası ticaret ilişkilerine uygulanacak özel ve kamu hukuku konularını ele almaktır. Dersin ilk ve kamu hukuku kısmı, Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamında bir araya getirilen uluslararası ticareti düzenleyen temel anlaşmalar ve Avrupa Birliği ve NAFTA gibi bölgesel ticaret birimleri üzerinde odaklanacaktır. Bu bölümde, tarife ve tarife dışı engeller, ayrımcılık, bölgeselleşme, antidamping vergileri, telafi edici vergiler, korunma önlemleri ve ticari uyuşmazlıkların uluslararası çözümü amacıyla kullanılan araçları incelenecektir. İkinci ve özel hukuk kısmı, uluslararası ticari işlemlere uygulanacak temel kurallar üzerinde duracaktır. Bu amaca ulaşmak maksadıyla, ders uluslararası mal satışlarının temel niteliklerini, dış ticaret finansmanına dair temel sözleşmeleri, uluslararası ticarette kullanılan teslim şekillerini, uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası ticari alım satımlarda kullanılan ödeme şekillerinin incelenmesini kapsayacaktır.