Law 503 – Milletlerarası Ticari Tahkim

Milletlerarası ticaretin olağan uyuşmazlık çözüm yöntemi milletlerarası tahkimdir. 2001 yılında Milletlerarası Tahkim Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu derste, Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca Türkiye’de gerçekleşecek bir tahkim yargılaması hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılmaktadır. Bu kapsamda, hakemlerin seçilmesinden hakem kararına karşı kanun yollarına başvurulmasına kadar bir tahkimin tüm aşamaları, uygulamadan verilen örneklerle aktarılmaktadır.