Law 506 – Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası ticari sözleşmelerin yapılması, uygulanacak hukuk, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü, milletlerarası yetki, uluslararası ticarette kullanılan teslim şekilleri, ödeme yöntemleri, uluslararası uygulamada banka teminat mektupları, dış ticarette finansman teknikleri, milletlerarası inşaat hukuku, bu derste anlatılacak konuları oluşturmaktadır.