Konferanslar

Geçmiş Konferanslar

  • Yeni Milletlerarası Satım Hukukumuz: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (25-26 Mayıs 2012) Konferans Programı için tıklayınız.
  • CISG: Uygulama Alanı (24 Şubat 2012) Konferans Programı için tıklayınız.
  • Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve Türk Satım Hukuku (17-18 Kasım 2006) Konferans Programı için tıklayınız.