library
Logo TR White CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

CISG Danışma Kurulu Görüşleri

Nisan 2021 tarihi itibariyle, CISG Danışma Kurulu'nun yayınlamış olduğu 21 görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin ilk 17'sinin Türkçe özetleri aşağıda sıralanmıştır. Bu görüşlerin tam metinlerinin Tercümesi ise, 2019 yılında On İki Levha Yayıncılık tarafından yayınlanan "Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Danışma Kurulu Görüşleri" (ed. Atamer/Kabaklıoğlu Arslanyürek/Taşkın) başlıklı kitapta yer almaktadır.

CISG Danışma Kurulu Görüşleri

Görüş 1: CISG Uyarınca Elektronik İletiler (İngilizce tam metin)

Görüş 2: Malların Muayenesi ve Ayıp İhbarı Hakkında 38. ve 39. Maddeler (İngilizce tam metin)

Görüş 3: CISG ve Parol Evidence Kuralı, Plain Meaning Kuralı ve Sözleşmesel "Merger" Klozları (İngilizce tam metin)

Görüş 4: İmal Edilecek veya Üretilecek Mallara İlişkin Sözleşmeler ve Karma Sözleşmeler (Madde 3) (İngilizce tam metin)

Görüş 5: Ayıplı Mal veya Belgelerin Varlığı Halinde Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı (İngilizce tam metin)

Görüş 6: Madde 74 Uyarınca Tazminatın Hesaplanması (İngilizce tam metin)

Görüş 7: Madde 79 Uyarınca Tazminat Ödeme Borcundan Sorumsuzluk (İngilizce tam metin)

Görüş 8: 75. ve 76. Maddeler Uyarınca Tazminatın Hesaplanması (İngilizce tam metin)

Görüş 9: Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları (İngilizce tam metin)

Görüş 10: CISG Uyarınca Borca Aykırılık Hâlinde Ödenmesi Kararlaştırılan Meblağlar (Madde 4) (İngilizce tam metin)

Görüş 11: Alıcının Ödeme Borcu Kapsamında CISG Uyarınca Belgelerden Doğan Sorunlar (İngilizce tam metin)

Görüş 12: Ayıplı Mal ve Hizmetlerin Sebep Olduğu Zararlara İlişkin Tazminat Talepleri (İngilizce tam metin)

Görüş 13: Genel İşlem Koşullarının Sözleşmeye Dahil Edilmesi (İngilizce tam metin)

Görüş 14: Madde 78 Uyarınca Faiz (İngilizce tam metin)

Görüş 15: Madde 95 ve 96 Uyarınca Çekinceler (İngilizce tam metin)

Görüş 16: Madde 6 Uyarınca Antlaşma'nın Uygulanmamasının Kararlaştırılması (İngilizce tam metin)

Görüş 17: Sorumluluğu Sınırlandıran ve Kaldıran Kayıtlar (İngilizce tam metin)

Görüş 18: Takas (İngilizce tam metin)

Görüş 19: Madde 35 Uyarınca Standartlar ve Malların Uygunluğu (İngilizce tam metin)

Görüş 20: CISG Uyarınca Aşırı İfa Güçlüğü (İngilizce tam metin)

Görüş 21: İkame Malların Teslimi ve Onarım (İngilizce tam metin)