Santral Cover 04
Logo TR White CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Linkler

CISG’a İlişkin Önemli İnternet Siteleri

CISG Danışma Kurulu

Uncitral Digest

Unilex

CISG-Online (Basel Üniversitesi)

Pace Veritabanı (Uluslararası Ticaret Hukuku Enstitüsü, Pace Hukuk Fakültesi)

Satım Hukuku Alanında CISG Dışında Hukuk Uyumlaştırması Çalışmaları

ULIS (1964 - Convention relating to a Uniform Law on International Sale of Goods)

ULFC (1964 - Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods)

Directive 1999/44/EC (1999 - EU Directive on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees)

Sözleşme Hukuku Alanında Hukuk Uyumlaştırması Çalışmaları

Unidroit Principles (2016)(PICC)

Principles of European Contract Law (PECL)

Draft Common Frame of Reference (DCFR)

Hukukun Uyumlaştırmasıyla İlgili Kuruluşlar

Unidroit

Uncitral

Hague Conference on Private International Law

Incoterms 2020

http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html