Willem C. Vis Moot
Logo TR White CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Moot Court

WILLEM C. VIS ULUSLARARASI FARAZİ TİCARİ TAHKİM YARIŞMASI 

Vis Farazi Tahkim Yarışması’nın amacı CISG ve uluslararası ticari tahkim konularında geleceğin hukukçularını yetiştirmek ve onların bu çalışmalarını desteklemektir. Bu bağlamda çeşitli ülkelerden öğrencilerin katılımıyla uluslararası bir ticari uyuşmazlığa ilişkin olarak yapılan farazi bir tahkim yargılaması gerçekleştirilmektedir. Yarışma İngilizce olarak yazılı ve sözlü iki farklı bölümden oluşmaktadır. Yarışmanın yazılı bölümünde takımlar, dilekçelerini ve karşı dilekçelerini sunmaktadırlar. Bunu takiben Mart-Nisan aylarında Viyana’da (ya da son iki sene olduğu gibi çevrimiçi şekilde) bir sözlü aşamda gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Willem C. Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması’nın Organizasyonu ve Desteklenmesi Derneği (Verein zur Veranstaltung und Förderung des Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) tarafından düzenlenmektedir. Derneğin üyeleri arasında Pace Üniversitesi, Queen Mary (University of London), Stockholm Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Avusturya Tahkim Derneği, Avusturya Federal Ekonomi Odası, Farazi Tahkim Yarışması Mezunları Derneği ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu bulunmaktadır.

 Vis Farazi Tahkim Yarışması en kapsamlı ve en prestijli farazi dava yarışmalarından biridir. Viyana’daki yarışmanın yanısıra bir kardeş organizasyon olarak Hong Kong’da Willem C. Vis (Doğu) uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması’nı da düzenlenmektedir.

Linkler