Logo TR White CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

İstanbul Pre-Moot

Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması öncesinde, çeşitli hukuk fakülteleri ve hukuk büroları tarafından öğrencilerin yarışmaya en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla ulusal ve uluslararası ön çalışmalar (“pre-moot”) organize edilmektedir. BİLGİ Hukuk Fakültesi, 2011 yılından bu yana, her sene Türkiye’den katılan takımları Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışması’na daha iyi bir şekilde hazırlayabilmek için İstanbul Pre-Moot’u düzenlemekte ve Türkiye’deki üniversiteler arasında bu konuda da liderlik etmeye devam etmektedir.