Logo TR White CISG

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması

Hakkımızda

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanan ve yönetilen bu internet sitesinin amacı, 11 Nisan 1980 tarihinde kabul edilen Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı ('CISG') odak alan hukuki tartışmalara, faaliyetlere ve mahkeme kararlarına yer vermek, Türkiye'de Antlaşma'nın bilinirliğini ve buna ilişkin akademik faaliyetleri desteklemektir.

2021 itibariyle CISG, dünyada 94 Devlet tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, Antlaşma'yı 7 Temmuz 2010 tarihinde imzalamış ve Antlaşma 1 Ağustos 2011'de yürürlüğe girmiştir.

 

Bu platformda, CISG'nin taraf olduğu ülkeler, CISG'nin hem İngilizce hem de Türkçe dilindeki tam metnine ve CISG Danışma Kurulu'nun hem İngilizce hem de Türkçe dilindeki görüşlerine erişilebileceği gibi, Türk mahkemeleri tarafından CISG'nin uygulandığı kararlara ve milletlerarası satım hukuku alanında yayınlanmış Türkçe kaynakların güncel bir listesine de ulaşmak mümkündür.

 

Bunun yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından organize edilen ve milletlerarası satım hukuku alanında gerçekleşen etkinliklere (sertifika programlarına, konferanslara ve farazi dava yarışmalarına) ilişkin duyurular da bu platformda yer almaktadır.

.